Volgende ets
vorige    |  "Zilvermeeuw"  2003   |  55 x 45 mm. koper  |    

KLIK OP AFBEELDING VOOR DE VOLGENDE ETS OF ONDERSTAANDE LINKJES


TERUG NAAR OVERZICHT
grutto
grutto (vl)
kievit
scholekster
tureluur
wulp
kluut
lepelaar
lepelaar (vl)
zwaan
rotgans
brandgans
bergeend
grote stern
dwergstern
drieteenstrandloper
bontbekplevier
strandplevier
kokmeeuw
zilvermeeuw
zilvermeeuw (vl)
fazant
pauw
pauw (bl)
kwikstaart
merel
koolmees
boerenzwaluw
boerenzwaluw (2)
ekster
blauwe kiekendief (vl)
blauwe kiekendief (bl)
buizerd (vl)
velduil (vl)

duinkonijn
haas
reebok
noordzeekrab
wulk
heremietkreeft
gedoornde hartschelp
tarbot
zeehond
zeehond (2)
zeepaardje
zeester
zeepaddenstoel
icarusblauwtje
icarusblauwtje (bl)
TERUG NAAR OVERZICHT